Blog

Aktuelt, Nyheter

HOVEDOPPTAK BARNEHAGE 2020 – 2021

Illustrasjonsfoto prosjekt Klart språk

Elektronisk søknadsskjema til kommunale og private barnehager samt div. informasjon finnes på Røros kommunes nettside https://barnehage.visma.no/roros

  • Kommunale barnehager tilbyr 50 % og 100 % plass. Private barnehager har flere alternative oppholdstider.
  • Barnehageåret starter 15.august. Oppstartdato for hovedopptak settes til perioden 15. – 31. august.
  • Samisk tilbud i Ysterhagaen barnehage og Brekken barnehage.

SØKNADSFRIST: 1. MARS 2020.

X