Blog

Natur og miljø, Nyheter, Næring, Politikk

Høring – søknad om endring av tillatelse – Røros Container og Miljø AS

Logo RCM Røros

Høring av søknad fra Røros container og miljø AS – endret tillatelse for sorteringsanlegg for næringsavfall – Røros kommune

Bedriften søker om oppdatering av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for næringsavfall og omlasting av husholdningsavfall, bedriften søker om ny ramme for mellomlagring av farlig avfall på gnr. 134 bnr. 228 i Røros kommune.

Søknaden kan du lese her.

Vilkår for endret tillatelse finner du her.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no,
innen 01.8.2019.

Søknaden ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget, Røros kommune, i Bergmannsgata 23.

 

 

X