Blog

Aktuelt, Arealplaner, Høringer, Nyheter, Politikk

Høring og offentlig ettersyn: Reguleringsplan for Røros videregående skole

kartutsnitt Røros videregående skole

Utvalg for plansaker vedtok i sitt møte den 6.10.2022 sak 30/22 å legge detaljregulering for Røros videregående skole ut til høring og offentlig ettersyn.

Reguleringsplanforslaget avklarer reguleringsstatus for dagens skoleanlegg, og legger til rette for en videreutvikling av skolen. Planområdet omfatter også Verket Røros.

Plandokumentene finner du ved å søke i Røros kommunes planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen finner du her.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Røros kommune, Plankontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 6.1.2023.

Innsyn i plandokumentene: Saksdokumentene med vedlegg til politisk behandlingen finner du i politisk møtekalender på planutvalgets møte den 6.10. Direktelink til plandokumentene ligger i arealplaner.no

X