Blog

Aktuelt, Arealplaner, Høringer, Nyheter

Høring og offentlig ettersyn: Reguleringsplan for Røros sentrum

Reguleringsplan for Røros sentrum

Røros kommune har gitt forlenget høringsfrist for endring av områdeplan for Røros sentrum. Ny frist for innspill er 24. februar 2023.

Plandokumentene finner du på servicetorget, biblioteket, og i kommunens planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen finner du ved å klikke her. Les hvordan du manøverer i plandokumentene nederst i denne artikkelen

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Røros kommune, Plankontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 24.2.2023.

Innsyn i saksdokumentene: Saksdokumentene med vedlegg til politisk behandlingen finner du i politisk møtekalender på planutvalgets møte den 15.9.

En reguleringsplan består av et plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet viser med farger, linjer og påskrift hvilken arealbruk som er tillatt i det enkelte området. Bestemmelsene angir i tekstform hvilke regler som gjelder både innenfor det enkelte arealbruksområde, men også innenfor planområdet som helhet. Ulike områder er angitt i plankartet med feltnavn. Disse feltnavnene finner du igjen i bestemmelsene.

Plankartet kan du åpne på to måter i arealplaner.no. Du kan enten venstreklikke på kartbildet i øverste høyre hjørne, og deretter klikke se kartdetaljer. Du kan deretter manøvrere og zoome inn og ut i kartet. Ved å venstreklikke inne i kartet får du opp detaljer om det området du har klikket på. Den andre måten er å åpne plankartet i listen med plandokumenter. I listen med plandokumenter ligger også planbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, trafikkanalyser m.m.

X