Blog

Aktuelt, Arealplaner, Høringer, Nyheter, Politikk

Høring og offentlig ettersyn: Reguleringsplan for Boliger- Pinstivollen II

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Boliger Pinstivollen II ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Utvalg for plansaker den 6.10.2022 sak 29/22.

Planområdet ligger på Pinsti, ca 3 km øst for Røros sentrum. Hensikten med planarbeidet er å regulere for boligbebyggelse. Planarbeidet er ikke i tråd med overordnet plan (Kommunedelplan for Røros sentrum) og er det er utarbeidet konsekvensutredning.

Plandokumentene finner du på kommunens hjemmesider eller på arealplaner.no. Direktelink til planen finner du her.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Røros kommune, Plankontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 5.12.2022.

Innsyn i plandokumentene: Saksdokumentene med vedlegg til politisk behandlingen finner du i politisk møtekalender på planutvalgets møte den 6.10. Direktelink til plandokumentene ligger i arealplaner.no

X