Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Høring: Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er nå lagt ut på høring.

Her kan du lese hele budsjettforslaget (NB: kan ikke leses internet explorer)

Papirversjon av budsjettdokumentet er tilgjengelig på Servicetorget i Bergmannsgata 23.

Kommunestyret skal behandle budsjettforslaget på fredag den 2. desember 2022.

Frist for høringsinnspill er fredag den 25. november 2022 kl. 12.
Høringsinnspill sendes til postmottak@roros.kommune.no. Merk gjerne med “Høringsinnspill til budsjett og økonomiplan”. Høringsinnspill kan også sendes via post eller leveres på servicetorget.

X