Blog

Ilustrasjonsbilde Hodebrakampanje

«Hodebra» er en trøndersk kampanje for at folk flest skal ha det bra. Dette er en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Bli med og del dine hodebra-tips!

Hva handler Hodebra om?

Hodebra handler om å oppfordre folk flest til å gjøre tre ting: Å gjøre noe aktivt, å gjøre noe meningsfylt, og å gjøre noe sammen, gjerne ofte i sin hverdag. Under korona-perioden er dette mer utfordrende enn før, derfor har aktørene bak «Hodebra» framskyndet lanseringen av kampanjen til onsdag 8. april.

Bli med!

Vi oppfordrer alle til å bli medlem av Facebook-gruppa “Hodebra for mæ og dæ” og dele sine hodebra-tips med oss!

Besøk hodebra.no for mer informasjon om kampanjen

Illustrasjonsbilde for kampanjen Hodebra

Hodebra

Hodebra er initiert av Folkehelsealliansen i Trøndelag i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors og Trøndelag fylkeskommune, og inngår i ABC-prosjektet for 2019-2021.

X