Blog

Torsdag 17. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse i Verket Røros. Dette gjøres med et sterkt og inspirerende foredrag av Mats Grimsæth – en ung mann som selv har endret livet sitt fra å både være tøff og å ha det tøft – til å bli en som fulgte egne drømmer og ble fornøyd med den han var. 

Gi tid

Tema for årets verdensdag for psykisk helse er «Gi tid». Kampanjen har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. I år vil markeringen av Verdensdagen rette seg mot elever i ungdomsskolen og videregående skole. Årets tema aktualiseres av Mats Grimsæth – en foredragsholder som har jobbet hardt med å snu frustrasjon og manglende overskudd til glede, mestring og jakten på drømmer. Han vil fortelle om sin vei fra å være en umotivert ung gutt, rammet av mobbing og utenforskap til å bli en ung mann som driver med noe han brenner for i livet, og endelig har fått tro på seg selv. Grimsæth mottok nylig Tabuprisen for sin åpenhet om psykiske belastninger.

Se mer om Mats Grimsæth her

Spør oss!

Ansatte fra både helsestasjonen, psykisk helse- og rustjeneste, SANKS, samt frisklivsentralen vil være til stede i Verket under dette arrangementet. Her kan du få informasjon og materiell om psykisk helse, og om hvor det går an å ta kontakt om du har lyst til å vite mer om teamet, eller om du trenger hjelp!

Tid og sted

Verket, Sundveien, torsdag 17. oktober klokken 11.45 – 13.15

  • Kulturellt innslag ved Røros kulturskole
  • Foredrag med Mats Grimsæth
  • Informasjon ved ulike tjenester

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men elever fra Røros videregående skole og Røros ungdomsskole har førsteprioritet på sitteplasser.

Hva er verdensdagen for psykisk helse?

Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse i hele verden.

Se her for mer informasjon om verdensdagen 

Arrangør: Psykisk helse- og rustjeneste i Røros kommune, i samarbeid med Røros videregående skole, folkehelsekoordinator og Virksomhet for kultur og fritid, Røros kommune

Arrangementet er støttet av Lions Røros, SpareBank 1 Røros og Verdensdagen for psykisk helse.

Tusen takk til Røros Hotell som sponser overnatting for foredragsholderen.

X