Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Den gode Rørosbarnehagen, Høringer, Nyheter, Politikk

Gi innspill til høring om vedtekter for kommunale barnehager

En smilende kvinne og tre barn sitter rundt et bål i en lavvo, om vinteren.

Hvordan ønsker du at barnehagetilbudet skal være? Nå skal vi revidere vedtektene for de kommunale barnehagene og ønsker dine innspill.

Her kan du lese høringsutkast til nye vedtekter

Send dine innspill innen 3. oktober 2022, til postmottak@roros.kommune.no. Merk eposten din med “Vedtekter barnehage”

Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Alle barnehager skal i følge barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene. Disse inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget, åpningstid og oppsigelsestid.

X