Blog

Illustrasjonsfoto gave til kulturskolen

Kulturskolen på Røros fikk i dag overrakt en gave fra RørosBanken, Røros Hotell og Vinterfestspill i Bergstaden på kr. 30 000.

Elevene sammen med kunstner Bodil Friele (foto Kyle Hanslien)

Elevene sammen med kunstner Bodil Friele.

Kulturskolen har i mange år hatt et godt samarbeid med Vinterfestspill i Bergstaden. Dette har i hovedsak vært innen musikkområdet, men i 2017 ble dette utvidet med prosjekt innen billedkunst.

Kunstelevene skapte sammen med og etter inspirasjon fra Bodil Friele 10 kunstverk som ble stilt ut i konsertlokalene under årets Vinterfestspill. Kyle Hanslien, kunstlærer ved kulturskolen var sterkt delaktig både i den kunstneriske prosessen og som tilrettelegger.

Penger til kunstavdelingen
Elevenes kunstverk ble kjøpt av RørosBanken og Røros hotell for til sammen kr. 30 000 og går uavkortet til Røros kulturskole, kunstavdelingen. Pengene skal øremerkes til spesielle prosjekter for kunstavdelingen.

 

Elever som deltok på prosjektet:

Fra venstre Ingrid Svendsen, (RørosBanken), Bjørn Nessjø (Vinterfestpill), Maya Selbo-Coote (kunstelev), Arne Sætereng (Røros holtell), Nils Graftås (rektor Kulturskolen)

Fra venstre Ingrid Svendsen, (RørosBanken), Bjørn Nessjø (Vinterfestpill), Maya Selbo-Coote (kunstelev), Arne Sætereng (Røros hotell), Nils Graftås (rektor Kulturskolen)

 • Inga Løseth Brynhildsvold
 • Ingeborg Elise Græsli
 • Julia Veldhuis
 • Julie Felgenhauer
 • Lauritz Klemmetvold Sperle
 • Mali Sirnes
 • Malin Østby
 • Mathea Håkonsund
 • Maya Selbo-Coote
 • Sigrid Prøsch Moen
 • Tomas Moseng Høsøien
 • Torjus Moseng Høsøien
 • Vida Sjøkvist Buvarp
 • Vilde Grøtli Bækos
X