Blog

Aktuelt, framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Fysioterapitjenesten, hjemmetjenesten og virksomhetsleder for helse flytter midlertidig inn på Unicare

Bilde av to damer og to menn som hopper opp ute på en grønn gressplen, foran et tre

Snart starter byggetrinn 2 av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Nå flytter vi ut av de lokalene på sykehjemmet, og riving av bygget starter i september.

Hjemmetjenesten og virksomhetsleder for Helse skal ha kontorene sine i midlertidige lokaler på Unicare, (tidligere Røros rehabiliteringssenter).

Fysioterapeutene har også fått egne lokaler i underetasjen på Unicare. Der blir de å finne helt til byggetrinn 2 er ferdig i mars 2022. Sykehjemspasienter vil få behandling inne på avdelingen på sykehjemmet, slik at tilbudet til disse blir godt ivaretatt i byggeperioden.

– Selv om arbeidet har vært planlagt i lang tid, har selve flytteprosessen gått veldig fort og effektivt, og de ansatte har jobbet godt for å få flytteprosessen i havn, sier virksomhetsleder i hjemmetjenesten Nina Leer Harborg. – Det vil bli en omstilling fremover, men jeg er sikker på at dette blir en god midlertidig løsning for oss. Også ser vi selvsagt frem til den dagen hjemmetjenesten kan flytte inn i nytt bygg når byggetrinn 2 er ferdig, legger hun til.

Fem damer i hjemmetjenesten sitter rundt et møtebord, med store vinduer i bakgrunnen

Hjemmetjenesten har fått lyse fine lokaler lokaler på Unicare mens byggetrinn 2 på Øverhagaen bygges.

 

X