Blog

Per 7. august rapporterer Mattilsynet til kommunene at de har fått inn en del meldinger om døde fugler i Midt-Norge, og en stabil og fallende trend gjennom uke 31.

Det er ingen kjent fugleinfluensa i Røros kommune per 7. august.

Mattilsynets generelle råd til innbyggere og turister i områder uten kjent fugleinfluensa

  • Ikke ta på døde og syke fugler.
  • Legg døde fugler i dobbel plastpose og kast den i restavfallet. Alternativt kan du grave ned fuglen. HUSK å bruke plasthansker og munnbind, og vask hendene godt etterpå.
  • La syke fugler være i fred. Det er av hensyn til dyrets velferd.

Rådene over vil bli oppdatert dersom Mattilsynet melder om fugleinfluensa i vårt område.

Områder med kjent fugleinfluensasmitte vil ha mange døde fugler på konsentrert sted. I disse områdene er Mattilsynet kjent med smitten, og vil varsle kommune og statsforvalter.

Besøker du andre kommuner, bør du sette deg inn i hva som gjelder på den aktuelle kommunens nettside.

Når skal du melde fra til Mattilsynet, og hvordan

Les mer på

Mattilsynets samleside om fugleinfluensa

Svar til innbyggere om fugleinfluensa

X