Blog

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats til beste for medmennesker i Røros kommune. Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement.

Prisen består av et diplom og et prisbeløp som for tiden utgjør kr. 15 000,-

Jeg kjenner noen jeg vil nominere! Hva gjør jeg?

Se mer om hvordan du nominerer noen til prisen: Frivillighetsprisen

X