Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Folkehelse, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Frist for anleggsplaner og spillemiddelsøknader: 15. november

Plan for anlegg for idrett, aktivitet, friluftsliv i Røros kommune ble vedtatt av kommunestyret i juni 2017. I oktober 2020 ble planen rullert, og vedtatt med noen nye planlagte anlegg. Lag, klubber og institusjoner som har planer og finansiering for anlegg, kan nå legge inn en søknad om spillemiddelfinansiering. De som allerede står på kommunens prioriteringsliste og har fått brev fra Trøndelag fylkeskommune om at deres søknad er godkjent, men ikke innvilget støtte på grunn av manglende midler må fornye søknaden.

Oppdatert plan for idrett, aktivitet, friluftsliv

Planen fra 2020 finner dere her: Plan for anlegg for idrett, aktivitet, friluftsliv

Frist for registrering eller fornying av søknader om spillemiddelfinansiering

Alle nye søknader, samt fornyede søknader må legges inn. Frist for både fornying og registrering av nye søknader er 15. november 2021. 

Prioritering av søknadene

Når alle har lagt inn eller fornyet sine søknader, drøftes en prioritering av disse med idrettsrådet. Deretter vedtar formannskapet den endelige prioriteringen fra Røros kommune. Prinsipielt har det vært enighet i Røros kommune om at prioriteringslisten som sendes inn hvert år videreføres med den rekkefølge som tidligere har vært vedtatt, og at nye anlegg fortløpende settes inn under disse på listen.

Til orientering er det i dag et etterslep på ca. tre år på ordinære anlegg.

Vi skal søke spillemidler til et nytt anlegg – hva gjør vi da?

Alle søknader om tilskudd skal leveres elektronisk gjennom www.idrettsanlegg.no. Nye anlegg må først få anleggsnummer fra Røros kommune. Dette får du ved henvendelse til kultursjef Morten Tøndel.

Kontaktinfo:

E-post: morten.tondel@roros.kommune.no
Telefon: 977 61 509

Øvrige spørsmål angående ordningen kan også rettes til Morten Tøndel.

X