Blog

Nyheter

Frisklivssentralen kjører i gang ryggskole

Ryggsmerter

Frisklivssentralen Røros starter i slutten av November opp med ryggskole. Kurset vil gå over 8 uker, og innholdet blir en blanding av trening og teori/undervisning om ryggen og dens funksjon. Har du slitt med ryggplager over tid og føler du trenger hjelp til å komme videre, er dette noe som kan være aktuelt for deg.

Inspirasjon fra Støren
Kurset kjøres på noenlunde samme mal som på Støren, hvor de har hatt stor suksess med dette opplegget. Det blir to treffpunkt pr.uke med en varighet på 1-2 timer hver gang. Ved å ha et slikt tilbud lokalt, sammenlignet med å dra inn til St.Olavs i Trondheim, vil den enkelt både spare tid og reise- og overnattingskostnader. I tillegg får man spredt oppfølgingstilbudet over flere uker. Med oss på laget har vi klinikksjef for fysikalsk medisin og rehabilitering v/St.Olavs, Bjørn Skogstad. Han kommer for å holde to inspirerende foredrag.

Kriterier for deltagelse
Har du slitt med ryggsmerter over lang tid kan dette kurset være noe for deg. Det er egentlig ingen spesielle kriterier for deltagelse, bortsett fra at det ikke må foreligge «røde flagg». Det vil si mistanke om alvorlig bakenforliggende tilstand som ikke er ferdig utredet. Generelt er det greit at pasientene er utredet dit hen at indikasjon for rygg-kirurgi er liten.

Påmelding og info
For ytterligere info om kurset og påmelding, ta kontakt med frisklivskoordinator Frode Bukkvoll på mail frode.bukkvoll@roros.kommune.no eller tlf 95 83 15 38. Påmelding innen 22.november. Det blir et begrenset antall plasser.

X