Blog

Barn, unge og utdanning, Koronavirus, Nyheter

Fredag 5. juni går barnehagene tilbake til full åpningstid

Vinterbilde med tre barnehagebarn i vinterdresser som sitter på et rødt gjerde.

Smitteverntiltakene opprettholdes i hovedsak som de har vært fram til nå, men størrelsen på de faste gruppene (kohortene) er nå utvidet til hele barnehageavdelinger. Det åpnes også for at det til en viss grad kan være samarbeid mellom to avdelinger.

Smitteverntiltakene bestemmes nå etter en trafikklysmodell. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå» med mer omfattende tiltak. Fra 2. juni ble tiltakene nedjustert fra rødt til gult nivå. Barnehagene planlegger drift med tiltak på gult nivå til høsten. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må vi være forberedt på at tiltakene kan skifte til rødt eller grønt nivå. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv.

For gult nivå er det gitt følgende overordnede retningslinjer for barnehagene:

1) Ingen syke skal møte i barnehagen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

· Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

· Hele avdelinger regnes som en kohort

· Faste ansatte per kohort

· Unngå trengsel og store samlinger

· Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

· Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

 

Forsterket renhold opprettholdes.

X