Blog

Nyheter

Forslag til nye vedtekter for de kommunale barnehagene ut på høring

Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Kommunestyret vedtok 18. juni i år felles moderasjon på brukerbetaling når man har barn i barnehage og SFO, og at vedtektene skal revideres i henhold dette. I revideringen er også prioritet av kritterier ved opptak i barnehage endret.

Hvem kan gi innspill:

  • Foreldrerådene i de kommunale barnehagene
  • Samarbeidsutvalgene i de kommunale barnehagene

Høringsfrist: 21. oktober 2020

Forslag til nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Røros fra 1. januar 2021

Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene i Røros

 

Innspill til høringer sendes til postmottak@roros.kommune.no, eller per post til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.

X