Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Forskrift om folkevalgtes plikter og rettigheter i Røros kommune er lagt ut på høring

Bilde av hyttklokka og Bergstaden ziir

Forskriften beskriver folkevalgtes plikter og rettigheter i Røros kommune. I forskriften står det blant annet om de ulike møtegodtgjørelsene.

Forskriften ligge rute på høring i perioden 11. mai 2020 – 25. mai 2020. Dette betyr at alle som ønsker det kan komme med innspill.

Innspill sendes til postmottak@roros.kommune.no senest 25. mai.

Her kan du lese forskriften.

Bakgrunn

Folkevalgtes lovbestemte plikter og rettigheter står beskrevet i kommuneloven kapittel 8. Den nye kommuneloven fastslår at noen av disse rettighetene må fastsettes i en lokal forskrift i hver enkelt kommune. Forslaget som formannskapet nå legger ut på høring inkluderer folkevalgtes lovbestemte plikter og rettigheter, i tillegg til egne lokale bestemmelser. Forskriften tar utgangspunkt i kommunens eksisterende reglementet “reglement for godtgjøring i Røros kommune”. Forskriften skal sluttbehandles i kommunestyret 18. juni, og vil da erstatte kommunens eksisterende reglement.

X