Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Fórsituasjonen – viktig informasjon!

Meld inn behov for fór/halm innen 25. juli.
Med tanke på den vanskelige fôrsituasjonen mange nå er oppe i, ser vi behovet for å fremskaffe halm til lokale bønder. I samarbeid med de lokale bondelagene samt den lokale FK-konsulent undersøker nå Erik Aaen v/ Storstu Gård behovet for amoniakkbehandlet halm i Nord-Østerdalen/Fjellregionen. De lokale innkjøpslagene vil også bidra i dette arbeidet.

Dette vil være et tilbud til bøndene i Røros, Os, Holtålen, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen og Engerdal. Vi ser at prisene presses opp, og håper at vi med dette tilbudet skal klare å holde prisene så nære kostpris som mulig. Vi ber om forståelse for at dette «prosjektet» inneholder noen variabler som vi ikke kan helgardere oss mot, vær og føre er det ingen som styrer men vi håper at vi skal klare å berge halmen så tørr som mulig. Halmen er lokalisert i Trøndelag, og det er antydet tresking i løpet av 3-4 uker, dette gir oss derfor litt tidspress for å lande avtaler både mot kjøper og selger. Det er viktig at hver og en relativt kjapt finner ut hvor stort behovet for halm er på sin gård slik at vi kan få en oversikt.
Opplegget blir som følger; Hver og en melder sitt behov for halm (ubehandlet eller NH3) tilbake til vedlagt e-postadresse innen 25.juli. Vi jobber mot å få til en så rimelig pris som mulig, men dette er ikke landet enda. Vi sender derfor ut e-post med mer info samt en kontrakt/avtale til signering når dette er på plass. Halmen må betales forskuddsvis/eventuelt et depositum, man er således sikret den varen man har betalt for.
Hvor mye halm trenger jeg?
• En halmball med diameter 1,20 veier ca 250 kg
• Med en tørrstoffprosent på 85 inneholder den mellom 100-110 FEm.
• Det går ca 1,5 ball med halm på en grasball.
• Et trailerlass tar 32-38 baller.
Frist for å melde behov for halm er 25.juli til e-post adresse prosjekthalm@gmail.com
E-post adressen som er vedlagt administreres av Maren Løken, fagkonsulent hos Felleskjøpet. Det tas kun i mot bestillinger til denne e-postadressen for lettere å kunne holde oversikten over bestillingene.
Det presiseres at dette er et lokalt initiativ og har således ingenting å gjøre med halmformidlingen via felleskjopet.no.
Vi håper at initiativet blir tatt godt i mot og at dette kan avhjelpe situasjonen til mange!

Med vennlig hilsen
Erik Aaen v/Storstu Gård,
Felleskjøpet v/Maren Løken, NLR Tynset og de lokale bondelagene.

X