Blog

Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Foredrag om Armfeldts hærtog i Trøndelag

Røros bibliotek ønsker velkommen til «Armfeldts hærtog i Trøndelag i storpolitikkens lys». Et foredrag ved forfatter og historiker Frode Lindgjerdet fra Rustkammeret i Trondheim. Onsdag 23. oktober kl. 19.00.

Gratis inngang. En liten slant for kaffe og biteti

X