Blog

Aktuelt, Nyheter, Verdensarv Røros

Foredrag og workshop om restaureringen av rådhuset på Rørosmuseet

Historisk sort-hvitt-bilde som viser rådhusgården rundt 1890, med en gruppe mennesker som står i gata til høyre for gården.

Rørosmuseet startet arbeidene med panel, gesims og vindusomramning under årets Rørosmartna. Da arrangerer de handverksmartna i Kurantgården.

Workshop i Kurantgården

Fra 18. til 22. februar, klokken 10.00–16.00, kan du besøke Kurantgården og se hvordan de jobber.

Foredrag om istandsettingen av rådhuset

Lørdag 22. februar klokken 11.00 kan du også få med deg foredrag om arbeidet med å sette i stand rådhuset. Hør professor emeritus Jon Brænne fortelle om dette spennende arbeidet! Han har bidratt i utredningsprosessen som ligger til grunn for tilbakeføringen av kledning, listverk og dekorative bygningsdetaljer.

 

Les også om prosessen med å restaurere rådhuset.

X