Blog

Aktuelt, Nyheter

FOLKEMØTE – informasjon om natoøvelsen Trident Juncture 25.10-7.11.2018

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser. NATO – øvelsen Trident Juncture berører mange kommuner i midtre og sørlige del av fylket vårt. Selve hoveddelen av øvelsen er fra 31 oktober til 7 november, men den militære aktiviteten vil være synlig minst en måned før og en måned etter selve øvelsen.

Kartet viser hovedtrekkene med tropper inn fra Trøndelag til stridssoner hovedsakelig i Hedmark. Store forflytninger av mannskap og materiell fra havner i Trondheimsfjorden og fra Nordmøre.

Vedlagte presentasjon viser litt om omfanget av denne svært store Natoøvelsen.

Trident Juncture NATO-øvelse høsten 2018

Det avholdes folkemøte på Røros den 05.09.2018 kl. 17.00.
Folkemøtet gir god informasjon om mulige utfordringer. Folkemøtet annonserer også lokalt i media.

X