Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Bygge og bo, Helse og omsorg, Nyheter

Fokus på brannsikkerhet i hjemmet for risikoutsatte grupper

Illustrasjonsfoto fokus på brannsikkerhet i hjemmet for risikoutsatte grupper

Gjensidigestiftelsen har innvilget søknaden fra Røros, Os, Holtålen og Tydal kommuner om støtte til prosjektet «Sikkerhet for risikoutsatte grupper».

Tildelingen er på inntil 150 000,- kroner. Støtten er øremerket:

  • 50 røykvarslere
  • 10 komfyrvakter
  • 2 mobile slokkeanlegg

Virksomhetsleder for brann- og redningstjenesten Frode Skogås er glad for støtten fordi dette er enkle, men svært effektive brannsikkerhetstiltak.

«Sikkerhet for risikoutsatte grupper»
Prosjektet «Sikkerhet for risikoutsatte grupper» er først og fremst et samarbeidsprosjekt mellom hjemmetjenesten, psykisk helse – og rustjenesten og brann- og redningstjenesten. Målet med prosjektet er å tilby risikoutsatte brukere økt brannsikkerhet. Dette kan for eksempel være personer som har problemer knyttet til rus eller psykiatri, demente og eldre hjemmeboende.

Illustrasjonsfoto: Mobilt slokkeanlegg

Mobile slokkeanlegg er utviklet med tanke på å beskytte personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv ved ett branntilløp. Foto: Oslo Brann- og redningsetat.

Mobile slokkeanlegg
Mobile slokkeanlegg, eller vanntåkeanlegg som de kalles på fagspråket, er utviklet med tanke på å beskytte personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv ved ett branntilløp. De mobile slokkeanleggene føler både varme og røyk. Det gir rask aktivering og rask slukking av brann.

I Os kommune finnes det allerede et mobilt slokkeanlegg og gjennom prosjektet skal kommunene nå kjøpe inn to nye slokkeanlegg. Prosjektmidlene skal også brukes til å kjøpe komfyrvakter og brannvarslere. En komfyrvakt består av en sensor og en strømavbryter. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren. Dette er svært viktig sikkerhetsutstyr for brukere både innenfor hjemmetjenesten og psykisk helse- og rustjenesten.

Det store brannløftet
Brannløftet har et mål om å øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper i Norge, og redusere antall omkomne i brann. Brannløftet skal bidra til kommunen og brannvesenets arbeid rettet mot disse gruppene ved å tildele midler som skal gå til tiltak for å reduseres sannsynlighet for og/eller konsekvens ved brann.

X