Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Ferie for alle – et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi

Illustrasjonsfoto ferie for alle - et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi

Bli med Røde Kors på Juleferie på Røros 22.-27.desember 2017.

I Norge lever 95 000 barn i vedvarende lavinntektsfamilie. 6500 av disse barna lever i Nord og Sør-Trøndelag. (Tallene er hentet fra bufdir.no, tall og statistikk på barnefattigdom i Norge).

Dette gjør Røde Kors noe med, og tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi.
Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Målgruppa:

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode.
  • Familier som har minst ett barn i alderen 6 – 13 år.
  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud.
  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.

Les mer om tilbudet Ferie for alle.

Her finner du elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 15. november.

X