Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter, Politikk

Ett år som sørsamisk forvaltningskommune.

Hans Vintervold

Hurra!
Daen biejjien Røørosen tjïelte heevehtibie, akte jaepien goh åarjelsaemien reeremedajve/I dag feirer Røros kommune ett år som sørsamisk forvaltningskommune. Goltelh tjïelten åvtehke/lytt til ordfører, Hans Vintervold

X