Blog

Illustrasjonsfoto Etablererkurs 2018

Etablererkurs i Trøndelag har som mål å gi en kort innføring i hva som er viktig å tenke på ved oppstart av bedrift. Kurset er ment som et lavterskeltilbud til deg som vurderer å starte bedrift.

Vi gir en kort innføring i hva som er viktig å ha tenkt gjennom på forhånd før du går i gang med etablering av selskapet. Kurset er over fire kvelder og hver kurskveld har et tema:

Første kurskveld – markedsavklaring. Her skal vi bli litt bedre kjent med hva markedskunnskap er og hvordan vi innhenter tilstrekkelig med markedskunnskap i det markedet gründeren skal operere i.

Andre kurskveld – markedsstrategi og bærekraft. Her skal vi ha fokus på hva vi legger til grunn når det gjelder prisstrategi, hvilke markedskanaler det er lurt å satse på. Vi skal også gjennom begrepet bærekraft, og hvorfor dette er viktig.

Tredje kurskveld – økonomi. Fokuset være å gi deltakere et innblikk i og en forståelse av regnskap og likviditetsstyring

Siste kurskveld – forretningsmodellering. Her skal vi lære med om forretningsmodellering. Hvordan skal vi skape mest mulig verdi overfor kundene våre.

Her er link til påmelding:
http://proneo.no/tjenester/etablererkurs/

 

X