Blog

Helse og omsorg, Nyheter, Politikk

Erfaringskonferansen Rørosprosjektet arrangeres på Røros 26.-27.april med temaet «Akuttmedisinsk samarbeid – ny innpakning – styrket innhold»

Røros kommune og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital arrangerer en nasjonal erfaringskonferanse på Røros. Vi vil presentere et samarbeidsprosjekt som vil ha overføringsverdi til mange helsetjenester. Tjenesteinnovasjonsprosjektet har pågått i 3 år og er i sin avslutningsfase. På konferansen vil vi presentere hele reisen, fra ide til prosjektslutt og evaluering.

Tjenesteinnovasjonsprosjektet mellom primær og spesialisthelsetjenesten tar utgangspunkt i samarbeidet mellom ambulansepersonellet på Røros og helse- og omsorgstjenestene i Røros-regionen. «Mobile integrated health care» og «Community paramedicine» er to sentrale begrepet som man benytter internasjonalt, og har vært inspirasjonen til etableringen av samarbeidsprosjektet vårt.  Helse Midt-Norge, Helsedirektoratet (avdeling for akuttmedisin og beredskap) og seksjon for helsefag i Helse- og omsorgsdepartementet har vært samarbeidspartnere. Prosjektet er omtalt i Nasjonal helse- og omsorgsplan, og prosjektet har blitt presentert for flere HF og kommuner det siste året. Vi ønsker alle å finne gode løsninger for hvordan man kan skape gode og bærekraftige tjenester for befolkningen.

Rørosprosjektet har vært omtalt i flere medier, bl.a. NRK: Ambulansearbeiderne på Røros tar på seg mer enn akutte oppdrag – NRK Trøndelag.
Det er også en presentasjonsfilm her: https://youtu.be/n1rJajIdKcI

Vi ser fram til at å ønske ledere, ansatte og politikere fra hele Norge til konferanse på vakre Røros!


Pressen vil få anledning til å intervjue enkeltpersoner og grupper. Dette kan avtales med pressekontakt Marit Trollerud, marit.trollerud@roros.kommune.no

X