Blog

Bilde av forside i rapporten handels- og næringsanalyse, med et foto av husene i bergmansgata med Røroskirka i bakgrunnen, og logoen til Dyrvik arkitekter og Vista analyse

Vista Analyse har sammen med Dyrvik Arkitekter gjennomført en handel- og næringsanalyse. Røros kommune skal bruke denne som ett av flere kunnskapsgrunnlag for arbeidet med ny kommunedelplan for Røros sentrum.

Analysen ble presentert på et åpent møte på Storstuggu torsdag den 22. oktober 2020. Over 50 personer møtte opp og hørte Hanne Toftdahl fra Vista Analyse legge frem konklusjoner av analysen samt forslag til hvordan Røros sentrum kan videreutvikles. Det ble mange og gode diskusjoner.

Er du interessert i resultatet fra analysen? Her kan du lese rapporten fra handels- og næringsanalysen.

X