Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring, Politikk

Endring i ledelsen i Røros kommune: kommunalsjef Wikan Heidtmann går over i ny rolle

Elisabeth Wikan Heidtmann

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås melder om endring i ledelsen i Røros kommune:
Kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann går over i rollen som næringskoordinator

Kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann går etter hvert over i ny rolle som næringskoordinator i Røros kommune. Hun ønsker å fratre rollen som kommunalsjef på grunn av den høye arbeidsbelastningen stillingen som kommunalsjef innebærer. Dette er ikke forenlig med hennes private situasjon. Ut fra en totalvurdering har tilsettingsutvalget for stillingen som næringskoordinator vurdert dette i henhold til arbeidsmiljøloven, og utvalget har kommet fram til at Wikan Heidtmann er ønsket inn som næringskoordinator og tilbys denne stillingen, noe hun har takket ja til. Det presiseres at Wikan Heidtmann har fratrådt tilsettingsutvalget på et tidligere tidspunkt og blitt erstattet av kommunedirektøren på grunn av denne situasjonen.

Av og til skjer det ting i privatlivet som gjør at det må gjøres avveininger og prioriteringer mellom jobb og familie. “Jeg har trivdes veldig godt som kommunalsjef for organisasjon og samfunn, men det vil ikke være mulig for meg å ivareta denne rollen fremover. Men jeg skal sikre god kontinuitet inntil en ny og god løsning er på plass, sier Wikan Heidtmann”.

Forbord Jensås kommer til å savne en svært dyktig kommunalsjef i Wikan Heidtmann som har satt sterkt preg på organisasjonen. Hun er samtidig veldig godt fornøyd med å kunne beholde henne i en ny rolle som næringskoordinator, en stilling som hun har en sterk bakgrunn i både formelt og i tidligere jobberfaring. Hun har også i stor grad fungert i denne rollen så lenge det har vært vakanse i denne i stillingen.

Stillingen som kommunalsjef vil bli lyst ut så snart som mulig, sammen med stillingen kommunalsjef helse og omsorg.

X