Blog

Aktuelt, Nyheter

El-biler til tjenestene våre!

Bildet viser tre stykk nye, el-biler som kommunen skal bruke i sine tjenester

Vi vil at våre ansatte skal ha moderne, sikre og miljøvennlige biler! De fleste tjenestebilene leier (leaser) vi. Da slipper vi å kjøpe og selge biler. I april går dagens leasingavtale ut, og vi skal bytte ut gamle biler med nye.

En stor del av de nye bilene som skal ut i tjenestene er hel-elektriske. Dette er et viktig ledd for å redusere utslippene av klimagasser fra tjenestene våre. Bilene blir levert denne uken, og vi tar de i bruk tidlig i april. Vi ser veldig frem til å bruke de nye el-bilene, og er sikre på at de blir svært populære blant våre ansatte.

Ikke alle nye biler skal være elektriske i denne omgang. Vi tar også i bruk noen hybrider, og et lite antall dieseldrevne biler med firehjulstrekk for bruk i de mest krevende områdene. Ambisjonen vår er at når vi skal bytte biler om tre år, skal utvalget av elektriske biler være enda bedre enn i dag. Da kan vi oppnå 100 % nullutslipp fra biler i kommunal bruk.

Bildet viser mange el-biler på en trailer som blir levert

El-bilene blir levert

X