Blog

Bygge og bo, Nyheter

EIENDOMSSKATTELISTENE LIGGER UTE TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

Nå ligger eiendomsskattelistene ute til offentlig gjennomsyn i tre uker. Skattelisten er lagt ut her – følg denne lenken. Du kan også finne listene utlagt på kommunens servicetorg i Bergmannsgata 23.

Røros kommune har taksert alle eiendommene i kommunen i 2018, noe som skal gjøres hvert tiende år. Den nye taksten skal gjenspeile markedsverdien på din eiendom, og gjelder fra 1. januar 2019.

Klagerett
Det kan klages på taksten hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten, hvis det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig gjennomsyn.

E-post sender du til: eiendomsskatt@roros.kommune.no

Skriftlig henvendelse sender du til Røros kommune, eiendomsskattekontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Aktuelt lovverk

 

 

X