Blog

Egenberedskap

Årets Egenberedskapsuke gjennomføres fra 1. til 7. november. Målet med kampanjen er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser.

DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har egen nettside for privatpersoner. Den heter sikkerhverdag.no.

Her er det mye nyttig informasjon om egenberedskap: forslag til beredskapslager, råd om lagring av vann og andre praktiske råd.

X