Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Nyheter

DUTNJIEN GIE EDTJH 1. DALTESE SKUVLESNE AELKEDH/ TIL DEG SOM SKAL STARTE PÅ SKOLEN I 1.TRINN!

Skolestart

Denne uken sendes det ut informasjon via mail om innskriving ved Røros skole for skolestartere høsten 2022.

Informasjonen som sendes ut er basert på folkeregisteret og informasjon fra barnehager.
Dersom du har en skolestarter og ikke mottar informasjon på e-post, ber vi deg ta direkte kontakt med avdelingsleder Alfhild Myre e-post: alfhild.myre@roros.kommune.no

X