Blog

Illustrasjonsfoto musikk

Vi lyser nå ut muligheten til å søke om støtte fra Bergljot og K.E.S. Lunds fond. Er du under 20 år og driver med musikk kan du søke. 

I statuttene for fondet står det følgende:
Midlene fra fondet skal brukes innenfor Røros kommune til oppmuntring og hjelp for unge musikere under 20 år, som viser interesse for og har behov for undervisning, instrumentkjøp, stipend, deltakelse på kurs, musikkleir eller liknende. Du kan søke om maksimalt kr. 10 000.

Søknad sendes på epost til:
nils.graftas@roros.kommune.no. Frist: 15. mars.
For spørsmål, ta gjerne kontakt med styrets leder for fondet, Nils Graftås, på tlf. 92825647.

Hvem var Bergljot og K.E.S. Lund?
Karl Eugen Sundt Lund (1899 – 1981) var en betydelig komponist, arrangør, utøver og dirigent. Lund var utøvende musiker på Røros og i omliggende distrikter gjennom 65 år. Fra 1933 og helt fram til 1977 sto han for opplæring på fiolin, piano og blåseinstrumenter. Ekteparet Bergljot og K.E.S. Lund gjorde en betydelig innsats for musikklivet i regionen.

X