Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Dialogkonferanse 1 – kommunestyret, tillitsvalgte og virksomhetslederne samles for budsjettarbeid

Sorthvitbilde av hyttklokka på Røros med røroskirka i bakgrunnen, og en turkis tekstplakat med teksten "Dialogkonferanse 1 Budsjett og økonomiplan 2021-2024" på.

Tirsdag 5. mai klokken 9.00 samles kommunestyret, kommunens tillitsvalgte og virksomhetsledere for å starte arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden 2021–2024.

Konferansen er åpen for alle

I år foregår konferansen digitalt. Alle som har lyst, kan følge med på hele eller deler av den. Det gjør du ved å gå inn i de digitale møterommene som du finner i programmet lenger ned på denne siden.

Dagens agenda

Dagen starter med en innledning fra ordfører Isak V. Busch, kommunedirektør Kjersti Fordbord Jensås og økonomisjef Roger Mikkelsen.

Etter innledningen er det satt opp tre foredrag med disse temaene

 • Oppvekst – struktur, kompetanse og ressurser
 • Teknisk – økonomi, kvalitet og samhandling
 • Inkludering i et tverrfaglig perspektiv – lavinntekstproblematikk og samfunnsdeltagelse

Etter lunsj samles deltagerne i grupper for å diskutere sammen og svare på oppgaver.

På slutten av dagen samles kommunestyret for å få en orientering om korona-situasjonen i kommunen.

Program: Dialogkonferanse 1 – budsjett og økonomiplan 2021–2024

Overordna tema: oppstart av arbeidet med økonomiplanen for 2021–2024 der deltakerne inviteres til å delta aktivt med innspill.

09.00–10.00 Innledning

 • 09.00–09.15 Velkommen ved ordfører Isak V Busch
 • 09.15–09.40 Dagens utfordringsbilde og perspektiver for økonomiplanperioden ved kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås
 • 09.40–10.00 Økonomisk utvikling etter 2019. Hvordan påvirker dagens ekstraordinære utfordringer de økonomiske forventningene for fremtiden) ved økonomisjef Roger Mikkelsen

Klikk her for å gå inn i møterommet

10.00–10.45 Oppvekst – struktur, kompetanse og ressurser I (plenumssesjon)

Innledning ved kommunalsjef oppvekst Marit Agnete Trollerud. Sesjonen avsluttes med åpning for dialog og spørsmål fra deltagerne. Alle virksomhetsledere i sektoren er tilstede. Denne sesjonen er en plenumskonferanse for alle deltagere på budsjettkonferansen.

Klikk her for å gå inn i møterommet

10.45–12.00 Tekniske områder – økonomi, kvalitet og samhandling

Kommunalsjef samfunn og organisasjon og virksomhetsleder tekniske områder innleder.

 • Bakgrunn og overordnet utfordringsbilde
 • Kvalitet, service og samhandling i byggesaksbehandling
 • Økonomi og gebyrer
 • Saksbehandlingstid i byggesaker

Klikk her for å gå inn i møterommet

10.45–12.00 Inkludering i et tverrfaglig perspektiv

– Lavinntekstproblematikk og samfunnsdeltagelse

Virksomhetsledere Hanna Tollan fra NAV og Tonje Sjøvold fra Røros lærings- og veiledningstjeneste innleder.

 • Bakgrunn og overordnet utfordringsbilde
 • Tverrfaglig arbeid – hvordan jobber vi hos oss

Klikk her for å gå inn i møterommet

12.00-12.30 Lunch

Den som ønsker en halvtimes uformell lunsjprat med andre møtedeltagere, kan gå inn i møterommet «Lunsjrom». Ellers skal de enkelte gruppene møte i sine respektive møterom klokken 12.30.

Klikk her for å gå inn i “Lunsjrom”

12.30-14.15 Gruppearbeid

Gruppene samles for å diskutere og svare på oppgaver. Du kan se gruppediskusjonene her:

14.15–14.45 Gjennomgang av gruppearbeid i plenum og avslutning

Klikk her for å gå inn i møterommet

14.45-15.00 Pause

15.00 – 16.00 Orienteringer

 • Informasjon om status for Koronasituasjonen i kommunen

Klikk her for å gå inn i møterommet (samme møterom som i gjennomgang av gruppearbeid over)

Slik blir du med som tilhører i møtene

Gå inn i møterommet

Når du klikker på møtelenkene kommer du inn i «lobbyen» til møterommet. Du klikker på «Bli med nå» for å gå inn i møtet.

Bilde av "lobbyen" til det digitale møterommet

I “lobbyen” klikker du på “Bli med” for å gå inn i møterommet

Ditt kamera og din mikrofon

Når du kommer inn i møterommet er kameraet ditt og mikrofonen din slått av. Det ser du ved at ikonet for kamera og mikrofon har en strek over seg.

Mikrofonen din skal være slått av hele tiden. Det er kun deltagere som skal slå på mikrofonen når de skal snakke.

Du velger selv om du vil slå på kameraet ditt. Når du klikker på kamera-ikonet blir streken borte. Da kan alle som er i møterommet se deg.

Bilde som viser møterommet og betjeningspanelet

I møterommet er ditt kamera og din mikrofon slått av.

Gå ut av møterommet

For å gå ut av møtet trykker du på det røde ikonet med telefonrør. Du kan gå inn og ut av møtet flere ganger.

bilde av det digitale møterommet og betjeningspanelet

Klikk på det røde ikonet med et telefonrør for å gå ut av møterommet.

Møtechatten – kun for deltagere

Tilhørere skal ikke bruke møtechatten.

Det er kun deltagere i konferansen som kan bruke chatten i møterommet. Deltagere kan klikke på ikonet før møtechat (ringet inn i rødt), for å be om be om ordet, eller gi andre beskjeder under møtet.

Bilde av det digitale møterommet med betjeningspanelet

Deltagere kan bruke møtechatten. Tilhører skal ikke bruke chatten.

Bilde av chatten i det digitale møterommet

Deltagere kan bruke chatten i møterommet

Trenger du hjelp til å gå inn i møtene?

Da kan du ringe en av disse for å få hjelp:

 • Roger Mikkelsen: 920 15 808
 • Vidar Mortensen: 917 07 967
 • Anette Sæther: 957 21 680
 • Rune Meli: 918 69 874
 • Thorry Fremstad: 906 40 851
X