Blog

Nyheter

Brukeren i sentrum – et samarbeidsprosjekt mellom Røros kommune, LHL, LHL lokallag og Unicare Røros

Bilde viser de som jobber i arbeidsgruppa til prosjektet "Brukeren i sentrum"

Et Prosjekt som setter søkelys på hvordan arbeide med brukermedvirkning i utvikling og forbedring av helsetjenesten.

Hovedmålet i prosjektet «Brukeren i sentrum» er å kunne bidra til økt mestring og livskvalitet for personer med hjertesykdom og deres nærpersoner.

Arbeidsmodellen – «Den vet best hvor skoen trykker den som har den på»
Arbeidsmodellen er inspirert av lærings- og mestringstjenesten. Vi benytter erfarne brukere og fagpersoner (helsepersonell) i et likeverdig samarbeid med mål om å utbedre hjerterehabiliteringstilbudet ved Unicare Røros og videre oppfølging fra hjemkommune etter endt rehabiliteringsopphold. Prosjektet skal i tillegg bidra til å øke kompetanse hos fagpersoner og brukerrepresentanter gjennom utvikling av kursmoduler i helsepedagogikk.

Vi fikk tildelt prosjektmidler fra Stiftelsen Dam (ExtraStiftelsen) til et 3-årig helseprosjekt. Vi startet opp i mars 2018. For å gjennomføre prosjektet er det etablert både en styringsgruppe og en arbeidsgruppe.

Les mer om prosjektet her.

Prosjektleder Tone Nøren, kan kontaktes pr e-post: tone.noren@unicare.no / mobil: 97773932

X