Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Brekken barnehage med toppscore i barnehageundersøkelse

Illustrasjonsfoto Brekken barnehage med toppscore i barnehageundersøkelse

Utdanningsdirektoratet spurte i høst norske foreldre om hvor fornøyde de er med barnehagen sin. Totalt 2.661 barnehager (1 473 private og 1 187 kommunale) fra 280 kommuner har deltatt i undersøkelsen. Totalt har 105.984 foreldre svart.

Norske foreldre er jevnt over veldig godt fornøyde med tilbudet i barnehagene sine. På spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd er du med din barnehage», gir foreldrene scoren 4,5 – på en skala fra 1 til 5. Foreldre i kommunale barnehager gir i snitt 4,4 poeng, mens foreldre i private barnehager gir 4,6 poeng.

Brekken scorer full pott
Av tallene fra Udir framgår det at kun 45 barnehager har fått maksimalscoren 5,0 poeng på spørsmålet om hvor fornøyde foreldrene er totalt sett, og Brekken barnehage er en av dem. I Udirs analyse av undersøkelsen går det fram at barnehageforeldre jevnt over er godt fornøyde med barnehagen barna går i. Foreldrene er ifølge Utdanningsdirektoratet særlig fornøyde med forhold som gjelder barnets trivsel og relasjonen mellom barn og voksen i barnehagen.

Røros kommune er stolte over at en av våre barnehager er helt på topp i denne undersøkelsen. Det viser at det drives godt, og at foreldrene er fornøyde.

X