Blog

Iben og Stian-Batterijakten

Til alle fjerdeklasser i Norge: Bli med på Batterijakten 2022!
Batterijakten er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, som både skaper
engasjement og samhold i klasserommet. Siden Batterijakten startet i 2013, har ivrige
batterijegere samlet inn over 686 tonn batterier, og vi håper at årets fjerdeklassinger kan
gjøre en vel så god innsats for miljøet!

Påmelding og mer informasjon på www.batterijakten.no

Les hele informasjonsbrevet om Batterijakten 2022 her.

X