Blog

Hånd tar ut bok fra bibliotekreol

Siste åpningsdag før biblioteket flytter, blir lørdag 14. oktober.
Siste frist for bestilling av fjernlån blir mandag 2. oktober.
Biblioteket blir da stengt i 6-8 uker. Gjenåpning vil bli annonsert.
Vi oppfordrer alle til å komme og låne før det blir stengt.
Det du låner skal da leveres i det nye biblioteket, etter at det er åpnet.
Slik blir du med på en kollektiv flyttedugnad.
Alle utlån vil få automatisk lånetid til desember.

X