Blog

Illustrasjonsfoto, eldre kvinners hender

Her finner du informasjon om hvilke besøksregler du må følge når du skal besøke beboere på sykehjemmene i Røros.

Besøksreglene på sykehjemmene er viktig for å beskytte beboerne mot covid-19. Våre beboere er i risikogruppen, og har økt risiko for alvorlig sykdom dersom de får smitten. Våre besøksregler følger de nasjonale rådene.

Sist oppdater: 19. januar 2021

Når kan du komme på besøk?

 • Før du kan komme på besøk, må du ringe og avtale tid. Vi tar i mot besøk fra klokken 11.00 hver dag.
 • Du kan kun besøke den beboeren du har avtale om.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • har symptomer på influensa eller forkjølelse
 • er i karantene eller isolasjon
 • har hatt kontakt med personer som er mistenkt for smitte eller er smittet de siste 10 dagene
 • har vært i utlandet i løpet av de siste ti dagene.
 • har vært i et område i Norge med høyt smittepress i løpet av de siste ti dagene. Du må ha vært i vår region i 10 dager før du kan komme på besøk.

Ha gode rutiner for smittevern

 • Bruk hånddesinfeksjon både når du kommer og før du forlater sykehjemmet.
 • Besøkende skal bruke munnbind når dere er på besøk. Munnbind ligger ved inngangen av sykehjemmene.
 • Under besøket skal beboer og du som er på besøk holde en meter avstand til hverandre.
 • Besøkende skal holde 2 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere. .
 • Beboeren kan ha besøk av to personer samtidig.
 • Du kan ikke bruke mobiltelefonen under besøket.
 • Du kan besøke beboeren på rommet han/hennes, eller dere kan være i uteområdet.
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i fellesarealer eller bruke kjøkkenet på avdelingene.
 • Berør omgivelser og overflater minst mulig.

Servering, gaver og blomster, er det lov?

Ja, beboerne kan ta imot gaver og blomster. Avklar med en ansatt om du kan gi det direkte til beboeren. 

Etter besøket

Hvis du får luftveissymptomer/blir syk innen 48 timer etter besøket, ønsker vi at du varsler oss.

Hold kontakt på Skype

Vi har også lagt til rette for at du kan snakke med beboerne over Skype. Det er en fin måte å holde kontakten på. Ta kontakt med oss så ordner vi det.

Besøk til pasienter som ligger for døden

Vi legger selvfølgelig til rette for at de nærmeste pårørende skal få komme inn når en pasient ligger for døden.

Ta kontakt med oss for å avtale besøk

Øverhagaen bo-, helse-, og velferdssenter:

 • 94 83 83 41 (1. etasje)
 • 46 94 49 86 (2. etasje)

Gjøsvika sykehjem:

 •  72 41 98 41 (avdeling A)
 • 72 41 98 43 (avdeling B)
 • 72 41 98 45 (avdeling C)
 • 72 41 98 47 (avdeling D)
 • 72 41 98 53 (avdeling G)

Spesielle situasjoner

 • For beboere og pasienter som får en akutt forverring i sin helsetilstand eller når spesielle behov melder seg, gjelder egne regler og avdelingen avtaler i disse tilfellene besøk som ivaretar den enkeltes situasjon.
 • Hvis smittesituasjonen endrer seg, vil kommunens smittevernteam vurdere besøksbegrensninger. Dette vil vi informere om på denne nettsiden.

 

X