Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Koronavirus, Nyheter

Barnehager og barne- og ungdomsskolen fortsetter på gult nivå

Bilde er tatt i en skoletime, og viser en elev som smiler mens han rekker opp hånda. I bakgrunnen ser man konturene av flere elever.

I følge regjeringens nye tiltak skal kommunene selv vurdere og bestemme tiltaksnivå i barnehager og skoler. Den nasjonale anbefalingen er at videregående skoler og voksenopplæring driftes på grønt nivå, og barnehager og grunnskoler driftes på gult nivå når den lokale situasjonen tilsier det. De nye reglene gjelder fra mandag 17. januar.

Kriseledelsen i Røros kommune besluttet etter pressekonferansen i går kveld, at vi foreløpig drifter barnehager, barne- og ungdomsskoler, SFO og kulturskolen på gult nivå. Vi viderefører redusert åpningstid i barnehagene på grunn av press på bemanning og utfordringer med å få tak i vikarer. Skolene holdes på gult nivå etter en helhetlig vurdering av den totale situasjonen i barnehager og skoler.

Vi vil fortløpende vurdere om vi kan gå over på grønt på flere områder.

På voksenopplæringen og videregående skole følger vi nasjonale anbefalinger om grønt nivå fra mandag 17. januar.

Mer informasjon:

X