Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Avdeling Egga i Kvitsanden kan endelig åpnes igjen!

Bilde Kvitsanden barnehage

Eggabygget er endelig godkjent av Arbeidstilsynet, og Kvitsanden barnehage kan nå bruke bygget. For at det skal være en myk overgang for barna har barnehagen laget en plan som gjør at de bruker et par uker på å komme seg på plass.

Avdeling Egga i Kvitsanden barnehage ble stengt i slutten av juni. Da var avdelingen fylt opp. På grunn av ferieavvikling og derav færre barn i barnehagen, ble barna fra avdelingen plassert rundt på andre avdelinger i barnehagen. Miljøkartlegging av bygget ble foretatt, og kartlegging av nødvendige tiltak for gjenåpning ble satt i gang.

Friluftsbarnehage og barnehage i Verket
Kommunen var  nødt til å finne gode, midlertidige løsninger. Flere bygg i kommunen ble vurdert. Løsningen ble å tenke at de store barna skulle være mye ute. Kommunen kjøpte en gamme med oppvarming som base for friluftsaktivitet. I tillegg trengte avdelingen basislokaler med nødvendige fasiliteter for barnehagedrift. For å opprettholde nærheten med barnehagen  og muligheter for utveksling av personell var avdelingen avhengig av lokaler med umiddelbar nærhet til Kvitsanden. Avdelingen fikk derfor base i Verket, og det ble inngått en midlertidig leieavtale. De midlertidige lokalene ble godkjente til barnehagedrift av miljøretta helsevern (kommunelegen) og barnehagemyndigheten.

Sanering
Ut fra risiko- og tiltaksvurderingen ble følgende saneringstiltak planlagt gjennomført:

  •  Sanering eternitthimling i gang 2. etasje-
  • Sanering av støv på loft
  • Sanering av gulvbelegg på rom 28 i 2. etasje
  • Sanering av gulvbelegg i gang 2. etasje-
  • Sanering av gulvfliser i trapper

Polygon As ble valgt som entreprenør for saneringen.

Etter saneringen ble det foretatt kontrollmålinger. Her ble det funnet asbest i støvprøver fra loft og i hovedtrapp. Etter kontrollmålingene ble det bestemt følgende:

  • Hovedtrapp males med støvbindende middel før videre arbeid og ny runde med rengjøring
  • Det bygges en sluse mellom inngangsdør til loft og ventilasjonsrom. Slusen bygges i første omgang opp av Polygon. Når denne er ferdig og prøveresultater fra slusen ikke viser spor av asbest, forsterkes denne med platekledning på innsiden av slusen.

Etter saneringen ble det tatt nye støvprøver. I tillegg ble det tatt luftprøver. Ingen av prøvene viste spor av asbest.

Helserisiko for ansatte
Kartleggingen av bygget viste funn av asbest i materialprøver og i støvprøver. Asbesten som ble funnet i materialer anses som ikke å ha utgjort noen helsefare for de ansatte da asbestfibrene har vært bundet til materialene.  Det er et fåtall ansatte som har vært på loftet, og noen har kun vært der en gang. Da det er tatt støvprøver flere steder i 2. etasje uten å finne asbest, anses spredningen fra disse stedene som minimal og at de dermed ikke har utgjort noen helserisiko.

Ansatte som har vært i disse områdene tilbys en helsesjekk av luftveier og lunger.

Videre drift
Med de tiltakene som er gjort anser Arbeidstilsynet arbeidsforholdene som sikre med tanke på asbest.

X