Blog

Folkehelse, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Artut kulturfest – Artut kultuvrefeeste

Den 16. oktober går startskuddet for Artut kulturfest 2020. Vi håper du finner noe du liker i programmet. Vi oppfordrer deg til å bruke årets Artut kulturfest til å utforske kulturlivet vårt, og kanskje til og med oppsøke noe du vanligvis ikke ville gjort. Kanskje du oppdager noe nytt i deg selv?

Artut kulturfest rommer…

…både det profesjonelle og det som drives av ivrige frivillige, både kultur med stort nedslagsfelt og kultur som er langt smalere. Felles for alt i Artut er at det er opplevelser skapt av folk – for folk!

Programmet til årets Artut finner du her: www.artut.no 

Gïelevåhkoe + Artut kulturfest

Årets Artut kulturfest arrangeres i samme tidsrom som Gïelevåhkoe, samisk språkuke. Deler av programinnholdet i språkuka og Artut kulturfest er et samarbeid.

Ha det artut! Lustestallh!

X