Blog

Barn, unge og utdanning, Koronavirus, Nyheter

Alle elever fra 1. til 10. trinn er tilbake på skolen fra fredag 5. juni

Bilde er tatt i en skoletime, og viser to jenter som jobber med skolearbeid. Jentene ser konsentrerte i ei bok. Både foran og bak dem i klasserommet ser man flere elever som sitter å jobber.

Fredag 5. juni vil elever på alle trinn i Røros kommune være tilbake på skolen. Skolene vil ha normal drift, og ingen elever vil ha hjemmeskole etter denne dagen. Åpningstiden ved SFO og barnehager er også tilbake til ordinære tider fra fredag. Bussene vil gå som normalt.

Smitteverntiltak for å unngå spredning av smitte

Tiltakene på skoler og SFO er gjort i samråd med kommuneoverlegen i Røros kommune. Disse følger de nye smittevernveilederne fra Folkehelseinstituttet. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

De viktigste tiltakene vil være:

· Ingen syke skal møte på skolen.

· God hånd- og hostehygiene.

· Kontaktreduserende tiltak. Hvert klassetrinn blir sett som en fast gruppe (kohort). På SFO møter elevene i sine ordinære basegrupper. De faste gruppene skal ikke omgås      hverandre.

I tillegg er renholdet fortsatt forsterket.

X