Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring, Politikk, Verdensarv Røros

40- og 10-årsmarkering av verdensarven Røros bergstad og Circumferensen – torsdag 27. august

Bilde av de små gamle tømmerhusene i Sleggveien som er en del av verdensarven Røros. Bildet er tatt ovenfra og ned mot takene der det vokser gress.

I år er det 40 år siden bergstaden ble verdensarv og 10 år siden utvidelsen av verdensarven til Røros bergstad og Circumferensen. Vi markerer begge jubileene på Malmplassen torsdag 27. august. Her vil riksantikvar Hanna Geiran avduke en verdensarvplakett på Hyttstuggu.

Plaketten har teksten;

“Røros bergstad og Circumferensen, innskrevet på UNESCOS liste over verdensarven i 1980, og utvidet i 2010. Bergverksamfunnet er kulturarv med fremragende universell verdi og skal bevares til gagn for hele menneskeheten.” Plaketten vil stå under plaketten fra innskrivingen av bergstaden i 1980.

Se markeringen på kommunens hjemmesider

Av hensyn til smittevern knyttet til covid-19 vil arrangementet være lukket. Du kan se opptak av arrangementet her på våre nettsider. Her kan du også se filmene “Kopparleden 1964” og “Småsetran”.

Se markeringen og filmer fra verdensarven

Historia til verdensarven

I 1980 ble bergstaden skrevet inn på UNESCOS liste over verdens natur- og kulturminner, og i 2010 ble verdensarven utvidet til verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

I 2010 fikk jordbruksområdene rundt bergstaden, gruveområdene på Storwartz og Nordgruvfeltet, Femundshytta og Vinterleden fra Røros til Tufsingdalen også verdensarvstatus, mens Circumferensen ble buffersone rundt. Til sammen er det et område på nesten 5000 kvadratkilometer.

Målsettingen med å nominere Røros bergstad og Circumferensen til verdensarvstatus i 2010 var å ta vare på området med kulturminner og kulturlandskap, for å vise hvorfor bergstaden ble etablert på dette stedet og hvordan samfunnet fungerte og utviklet seg.

Det historiske særpreget, kvaliteter og tradisjoner skulle være grunnlag og bærende kraft for næringsutvikling, samfunnsutvikling, kulturaktiviteter og gode levekår.

Dette er målsettinger som også er nedfelt i Røros kommunes kommuneplan.

I dag kan vi konstatere at målsettingene oppfylles, og at verdensarvstatusen er en svært positiv faktor i utviklingen av lokalsamfunnene i Circumferensen.

Her kan du lese mer

X