Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Næring, Politikk

30 eldre boligplaner på Røros fornyes – skal bidra til enklere og raskere byggesaksbehandling

kartutsnitt av røros, der ni boligområder er markert med rød strek rundt.

Røros kommune starter nå arbeidet med fornyelse av 30 boligplaner i Røros tettsted. Arbeidet omfatter reguleringsplanene for de 9 områdene; Langseth, Vola vest, Vola øst, Bull Akranns vei, Strømmehagaen, Sollihagaen øst, Øra og Øya, Skarpsno og Ulvstugguveien.

Skal bidra til enklere og raskere behandling av byggesaker

Bakgrunnen for å fornye reguleringsplanene er at Røros kommune ønsker å forenkle og effektivisere behandling av byggesaker for dere som eier boliger i disse områdene. Det vil også bidra til at kommunen kan behandle byggesøknader raskere. Les mer om bakgrunnen for arbeidet.

Les mer om på arbeidet på prosjektsida

Vi har laget en egen nettside med informasjon om arbeidet. Her kan du følge med underveis i prosjektet. Du finner lenker til kart og beskrivelser, kontaktinfo og tips til hva du som boligeier kan gjøre i de ulike fasene.

Fornyelse av boligplaner 2020–2021

Boligeiere mottar brev om oppstart

Tirsdag 13. oktober sender vi SMS med brev til alle boligeiere og andre berørte parter. Oppstart av arbeidet blir også annonsert i Retten og Fjell-Ljom samme uke.

X