Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

17. maikomiteene i Røros kommune 2021

Illustrasjon flagg 17. mai

Skolekretsene har egne 17. maikomiteer som har ansvar for ulike arrangement på årets nasjonaldag. Her er en oversikt over komiteene og deres medlemmer:

Bergstaden:

Nils Martin Tidemann (leder)
Egil Harry Langeng (kasserer)
Solfrid Ødegård (sekretær)
Anne Grete T Sandbakken
Eva Langeng
Wenche Kolstad
Terje Danielsen
AnnMagritt Vormdal
Birgit Tagvold Mølmann
Per Erik Sandnes
Oddny Pauline Solbakk
Vibeke Aunmo Schjølberg
Johanna Emanuelsen
Ronald Rønning
Ann Kristin Saur
Erik Sandnes Høsøien
Øystein Ødegård Thorsen
Thomas Galaaen
Monica Engan
Liv Hanne Tønset
Tove Bøgseth
Ellen Kristine Klemmetvold
Henrik R Slettum
Inger Klæboe

Brekken:

Francis Konow (leder)
Frøydis Korssjøen
Mats Ove Skott
Inger Thorsvoll
Siv Iren Sakstrøen
Fanny Sundmoen Hanssen

Glåmos:

Klaus Jensvold (leder)

X