Blog

Nyheter, Verdensarv Røros

10 150 000 i verdensarvmidler til Røros kommune

verdensarvmidler fra Riksantikvaren for 2021
Røros kommune har i dag mottatt verdensarvmidler fra Riksantikvaren for 2021.

Årets tilskudd er på kr 10 150 000,-, en økning på kr 150 000,- fra 2020. Tilskuddet skal blant annet gå til å drifte stillingen som verdensarvkoordinator og Uthusprosjektet. I tillegg til dette er kr 400 000,- øremerket “forbonde- og lasskjørerkulturen”.
Tilskuddet skal også benyttes til skjøtsel av hagalandskapet rundt bergstaden, verneverdig bebyggelse i og utenfor bergstaden, nyere tids arkeologi og gravminner rundt Røros kirke.

X