Blog

FN`s internasjonale dag for eldre

Deltagere ved et møte i FN om bærekraft i byer og inkludering av eldre. Foto: UN photo Kim Haughton

Tema 2021: Digitalisering
Temaet for Den internasjonale dagen for eldre 2021 er “digital rettferdighet for alle aldre”. Det er viktig at eldre får tilgang til, og inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner.

Her kan du lese mer om internasjonal dag for eldre.

X