Blog

Aktuelt, Næring

Nå kan du gi innspill til landbruksplanen

Nå er Røros kommunes landbruksplan for 2021-2030 lagt ut på høring, det betyr at alle kan sende inn sine innspill til planen.

Her kan du lese planen: Landbruksplan Røros kommune

Hva må du gjøre?

Innspillet ditt sender du til postmottak@roros.kommune.no innen 20. desember 2020.

Du kan også sende innspillet per post til:

Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Planens hovedtema

Planen er bygd opp rundt 4 hovedtema:

– Bonden i samfunnet
– Ressursgrunnlaget
– Eiendomsstruktur
– Verdiskaping og foredling

Visjon

Visjonen for planen høres slik ut:

«Røroslandbruket skal være et levedyktig, framtidsretta, stolt og bærekraftig fjellandbruk
med lokal identitet basert på utnytting og videreforedling av lokale ressurser.
Det er viktig at lokale fortrinn som “Lokalmathovedstaden Røros”, reiselivet,
verdensarvstatus og særegne landbruksskapte kulturmiljøer, bygger opp under
Røroslandbruket»

X